Споживча вартість, як основна властивість товару

Розглядаючи сутність товару, необхідно розрізняти його основні властивості. Аналіз товару слід починати з його споживчої вартості. У даному відношенні товар являє собою річ, яка завдяки своїм властивостям задовольняє певні людські потреби. Споживча вартість прямо залежить від споживчих властивостей речей.

Корисність речі або послуги, обумовлена ​​їх споживчими властивостями, визначає їх споживчу вартість. При покупці товару (як речі або послуги) людина виробляє "оцінку" споживчих вартостей, "досліджує " їх якість, зіставляє об'єктивну і суб'єктивну сторони споживної вартості різних товарів і послуг. Таким чином, споживча вартість товару є більш ємною категорією в порівнянні з його корисністю.

Роль споживчої вартості в умовах товарного виробництва Споживча вартість, як основна властивість товару полягає в тому, що вона є речовою основою, матеріальним носієм суспільних відносин і мети виробництва і її слід вивчати як суспільну споживчу вартість, оскільки в умовах суспільного поділу праці продукт виробляється не для споживання самим виробником, а для інших людей. Так як суспільна споживча вартість представляє проміжну ланку між виробництвом і споживанням, її характер має важливе значення для процесу реалізації продуктів у масштабі всього суспільства. Це, в свою чергу, свідчить про обмежену зв'язку споживної вартості з якістю продукції, а значить, і з ефективністю виробництва.

Історична тенденція еволюції споживчої вартості полягає в значному розширенні кількості споживчих вартостей; в Споживча вартість, як основна властивість товару ускладненні процесу їх створення, зростанні корисних властивостей традиційних товарів, підвищенні якості та довговічності більшості товарів; створення зростаючої кількості споживчих вартостей у формі товарних послуг та інших.

Споживча вартість — це здатність товару задовольняти ту чи іншу людську потребу. Ця властивість іноді визначається як корисність товару. При цьому під корисністю розуміється тільки здатність товару задовольняти людські потреби, незалежно від його впливу на здоров'я людини.

Вищевказане визначення споживної вартості відноситься як до засобів виробництва, так і до предметів споживання. Наприклад, споживча вартість сталі — це задоволення потреби виробництва в металі, у створенні з нього машин, конструкцій. Споживча вартість хліба — це задоволення потреби людей Споживча вартість, як основна властивість товару в їжі, в отриманні певних, необхідних організму калорій і речовин. Споживча вартість — це те, що відрізняє всі товари.

При визначенні споживної вартості товару розбіжностей серед економістів немає. Але при визначенні вартості товару вони існують.


documentavxnjdh.html
documentavxnqnp.html
documentavxnxxx.html
documentavxofif.html
documentavxomsn.html
Документ Споживча вартість, як основна властивість товару