КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій»

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

осінньо-зимовий семестр 2015/16 навчального року

Тема практичного заняття

Годин

Дата проведення

Змістовий модуль 1. Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.

1.

Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру в Україні (І частина).

01.09. – 07.09.2015

2.

Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру в Україні (ІІ частина).

08.09. – 14.09.2015

3.

Перша медична допомога. Поняття про термінальні стани. Серцево-легенева реанімація.

15.09. – 21.09.2015

4.

Перша медична допомога постраждалим при утопленні та при попаданні сторонніх тіл у дихальні шляхи.

22.09. – 28.09.2015

5.

Перша медична допомога постраждалим при кровотечах, травмах, травматичний і геморагічний шок.

29.09. – 05.10.2015

6.

Перша медична допомога постраждалим при термічних ураженнях (опіки, опікова хвороба КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, тепловий та сонячний удар, відмороження) та електротравмах.

06.10. – 12.10.2015

7.

Перша медична допомога постраждалим при аваріях на

радіаційно небезпечних об’єктах. Гостра променева хвороба.

13.10. – 19.10.2015

8.

Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Поняття про сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). Перша медична допомога постраждалим при гострих екзогенних отруєннях.

20.10. – 26.10.2015

Змістовий модуль 2. Організація медичного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.

9.

Правові основи Державної служби медицини катастроф (ДСМК).

27.10. – 02.11.2015

10.

Принципи надання медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій. Медичне сортування.

03.11. – 09.11.2015

11.

Організація лікувально – евакуаційного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

10.11. – 16.11.2015

12.

Біологічні ураження. Особливо небезпечні інфекції.

17.11. – 23.11.2015

13.

Організація санітарно – гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

24.11. – 30.11.2015

14.

Інформаційне забезпечення, планування роботи та медичне

постачання формувань і закладів КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДСМК.

01.12. – 07.12.2015

15.

Підсумковий модульний контроль

08.12. – 14.12.2015

Всього: 30 годинЗавідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету, професор О.Б.Яременко

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій»

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

осінньо-зимовий семестр 2015/16 навчального року

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.

1.

Підготовка до практичного заняття №1,2 «Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру в Україні»

2.

Підготовка до практичного заняття № 3,4,5,6 «Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.»

3.

Підготовка до практичного заняття № 7 «Перша медична допомога постраждалим при аваріях на радіаційно - небезпечних об’єктах. Гостра променева хвороба».

4.

Підготовка до практичного заняття № 8 «Перша медична допомога постраждалим при КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ гострих екзогенних отруєннях.»

Змістовий модуль 2. Організація медичного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.

5.

Підготовка до практичного заняття № 9 «Правові основи Державної служби медицини катастроф (ДСМК)» .

6.

Підготовка до практичного заняття № 10,11 «Організація лікувально – евакуаційного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. Принципи медичного сортування».

7.

Підготовка до практичного заняття №12,13 «Організація санітарно – гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій».

8.

Підготовка до практичного заняття № 14 «Інформаційне забезпечення, планування роботи та медичне постачання формувань і закладів ДСМК».

9.

Види індивідуальної роботи студентів:

- доповідь реферату, презентації на практичному занятті,

- доповідь на клінічних конференціях кафедри,

- написання тез, статей

10.

Підготовка до Підсумкового модульного контролю

Разом

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету, професор О.Б.Яременко

ПЕРЕЛІК КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з навчальної дисципліни «МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»

Змістовий модуль 1. Перша медична допомога постраждалим під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

1. Надзвичайна ситуація. Визначення поняття, в т.ч. для системи охорони здоров’я. Аварія та катастрофа. медико-санітарні наслідки.

2. Надзвичайні ситуації. Класифікація за причинами виникнення та рівнями реагування.

3. Транспортні катастрофи. Класифікація, причини та медико – санітарні наслідки. Структура санітарних втрат.

4. Транспортні катастрофи. Алгоритм роботи лікаря бригади швидкої медичної допомоги, що прибуває першою на місце автокатастрофи.

5. Стихійне лихо. Визначення поняття, класифікація та медико – санітарні наслідки.

6. Аварії на АЕС. Види та оцінка небезпеки за шкалою МАГАТЕ.

7. Аварії на АЕС КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. Можливі види уражень.

8. Аварії на АЕС Принципи обмеження радіаційного впливу на людей.

9. Закон України «Про правовий режим на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». Зони забруднення території, критерії оцінки.

10. Радіаційна обстановка. Методи оцінки.

11. Радіаційна розвідка. Засоби проведення.

12. Дозиметричний контроль. Способи та засоби проведення.

13. Хімічно небезпечні об’єкти. Визначення, групи та класифікація.

14. Хімічна обстановка, методи оцінки.

15. Хімічна розвідка. Технічні засоби проведення.

16. Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). Фактори, що впливають на їх токсичність для людини. Класифікація за клінічним проявом отруєння.

17. Сильнодіючі отруйні речовини Види осередків ураження та їх характеристика.

18. Фази, принципи надання та заходи невідкладної медичної допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.

19. Мета КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання та заходи першої медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях.

20. Аптечка індивідуальна (АІ-2). Склад і призначення. Правила користування

21.Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8). Склад, призначення та правила використання.

22. Пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ). Склад, призначення та правила використання.

23. Кровотечі. Класифікація та перша медична допомога.

24. Термінальні стани.

25. Серцево-легенева реанімація. Алгоритм огляду та надання першої медичної допомоги постраждалим (АВС).

26. Травматичний шок та його профілактика.

27. Рани, класифікація. Види пов’язок та правила їх накладання при наданні першої медичної допомоги.

28. Перша медична допомога при забитті м’яких тканин, переломах кісток, вивихах, ушкодженнях хребта і таза. Транспортна іммобілізація.

29. Перша медична допомога при синдромі тривалого стиснення КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ і розчавлення, пневмотораксі, черепно – мозковій травмі.

30. Поняття про політравму. Алгоритм надання першої медичної допомоги.

31. Перша медична допомога при утопленні.

32. Перша медична допомога при термічних, хімічних та радіаційних опіках.

33. Перша медична допомога при відмороженні, тепловому та сонячному ударах, електротравмі.

34. Перша медична допомога при гострих екзогенних отруєннях.

35. Видалення сторонніх тіл з дихальних шляхів, вуха, ока та носа.

36. Способи транспортування і перенесення постраждалих.

Змістовий модуль 2. Організація медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.

37. Закони України про захист життя і здоров’я населення та медичне забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №343 “Про утворення Державної служби медицини КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ катастроф”. Основні положення.

39. Державна служба медицини катастроф. Визначення та основні завдання. Організаційна структура.

40. Державна служба медицини катастроф. Координаційні комісії, поняття та основні завдання.

41. Державна служба медицини катастроф. Медичні формування, їх склад та призначення. Медичні заклади.

42. Особливості організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій у країнах світу.

43. Лікувально-евакуаційне забезпечення у системі ДСМК. Визначення поняття, мета і завдання.

44. Етап медичної евакуації. Визначення поняття та завдання.

45. Види та обсяг медичної допомоги у системі ДСМК. Поняття.

46. Медичне сортування, його види та завдання. Сортувальні ознаки.

47. Медичне сортування. Організація на першому та другому етапах медичної евакуації.

48. Медична евакуація. Поняття та КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ види. Особливості організації при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

49. Медичне забезпечення дитячого населення за умов надзвичайних ситуацій.

50. Перша лікарська допомога. Мета, основні завдання та заходи.

51. Кваліфікована медична допомога, мета й завдання.

52. Спеціалізована медична допомога, мета й завдання.

53. Аварії на АЕС. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

54. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

55. Автотранспортні катастрофи Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

56. Авіаційні катастрофи. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

57. Катастрофи на водному транспорті. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

58. Аварії на шахтах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення.

59. Особливості етапного лікування при надзвичайних ситуаціях природного характеру (землетрус, повінь, пожежа).

60. Санітарно КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Фактори, що впливають на її формування.

61. Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Організація санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

62. Група епідеміологічної розвідки. Склад та завдання.

63. Санітарно-епідеміологічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Критерії оцінки.

64. Карантин та обсервація. Визначення та зміст заходів.

65. Надзвичайна протиепідемічна комісія, склад та основні завдання.

66. Інфекційний стаціонар в осередку особливо небезпечних інфекцій. Функціональні підрозділи. Організація роботи.

67. Спеціалізовані протиепідемічні формування. Склад та завдання.

68. Протичумний костюм, типи. Призначення, склад та порядок користування.

69. Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), мета створення, основні завдання та структура.

70. Функціональна підсистема МОЗ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ України з питань надзвичайних ситуацій. Структура та схема передачі інформації. Джерела первинної інформації.

71. Планування медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації, мета й організація. Завдання на планування.

72. План медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації. Основні розділи.

73. Територіальний центр екстреної медичної допомоги. Призначення та участь в плануванні медичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайної ситуації.

74. Територіальний центр екстреної медичної допомоги. Завдання за періодами готовності Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту населення і територій.

75. Медичне постачання в системі ДСМК. Визначення поняття та складові.

76. Медичні засоби, що використовуються населенням при надзвичайних ситуаціях. Класифікація.

77. Майно КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, що використовується для медичного постачання формувань і закладів ДСМК. Класифікація.

78. Медичне майно. Визначення поняття, класифікація і вимоги до нього. Забезпечення автономного функціонування формувань і закладів ДСМК.

79. Резерви майна ДСМК, види і порядок формування.

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професор О.Б.Яременко

РЕГЛАМЕНТ

оцінювання навчальної діяльності студентів з навчальної дисципліни

«Медицина надзвичайних ситуацій»

Оцінювання поточної навчальної діяльності: Поточне оцінювання студентів з відповідних тем

(№ 1 – № 14) проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно» і«незадовільно») з подальшою конвертацією у бали.

Традиційна шкала

Конвертація у бали

«5»

«4»

6,5

«3»

«2»

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою (заповнення робочих зошитів), оцінюється під час поточного КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ контролю теми на відповідному занятті.

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Заохочувальні бали за виконання індивідуального завдання, як виду СРС, виставляються тільки студентам, які приймають участь в роботі студентського наукового гуртка, мають доповіді, публікації, зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студент може отримати 120 балів. Ця оцінка вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “ відмінно ” (8 балів), на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну робот (максимум 8 балів) : 8 балів х 14 = 112 балів + 8 балів = 120 балів.

Мінімальна кількість балів для допуску до ПМК складає 70 балів і вираховується шляхом КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ множення кількості балів, що відповідають оцінці “ задовільно ” (5 балів): 5 балів х 14 = 70 балів .

Підсумковий модульний контроль.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні дисципліни набрали кількість балів не меншу за мінімальну (70 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю становить 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набирає не менше 50 балів.

Оцінка за Модуль з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій» визначається як сума оцінок поточної навчальної КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах).

Розподіл балів та оцінка студентів

Модуль

Максимальна кількість балів

Мінімальна кількість балів

Аудиторна діяльність (Тема заняття №1–14 )

Індивідуальна робота студента

Разом поточна навчальна діяльність

70*

Підсумковий модульний контроль

50**

Разом:

* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент, щоб бути допущеним до підсумкового модульного контролю

** Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набирав не менше 50 балів, ЗА УМОВИ СКЛАДАННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ РЕГЛАМЕНТУ ПМК .

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю – 200 балів , в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів (40%).

Модуль з дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій» зараховується студенту, якщо він набрав

не КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ менше 120 балів ( 70 балів за поточну навчальну діяльність + 50 балів за підсумковий модульний контроль).

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету

професор О.Б.Яременко

РЕГЛАМЕНТ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету

з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій»

(2,0 кр./ 60 год. / Лекції - 0 год., Практичні заняття - 30 год., СРС – 30 год.)

Проведення підсумкового модульного контролю передбачає:

1. Відповідь на питання тестового контролю

2. Відповідь на теоретичне питання за білетом

3. Практична частина – скласти алгоритм діагностики та надання першої медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ П М К *

п/п.

Складові ПМК

Максимальна кількість балів

Мінімальна

кількість балів

1.

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ

2.

ВІДПОВІДЬ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

3.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ РЕГЛАМЕНТУ П М К:

1. ТЕСТОВИЙ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КОНТРОЛЬ. Кількість тестових завдань для кожного студента складає вирішення 40 тестів (1 тест – 0,5 бала)

Вирішено правильно

Оцінка

Бали

40 – 37 тестів

20 балів

36 – 31 тестів

16 балів

30 – 26тестів

12 балів

25 і <

не зараховано

2.ВІДПОВІДЬ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

Критерії оцінювання

Оцінка

Конвертація в бали

Виконано без помилок

Виконано з несуттєвими недоліками, з окремими помилками

Виконано з недоліками, скоригованими викладачем

Не виконано

не зараховано

3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Критерії оцінювання

Оцінка

Конвертація в бали

Виконано без помилок

Виконано з несуттєвими недоліками, виправленими під час виконання самим студентом

Виконано з недоліками, скоригованими викладачем

Не виконано

не зараховано

* Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набирав

не менше 50 балів, ЗА УМОВИ СКЛАДАННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ РЕГЛАМЕНТУ ПМК .

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету

професор О.Б.Яременко

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentavxevgb.html
documentavxfcqj.html
documentavxfkar.html
documentavxfrkz.html
documentavxfyvh.html
Документ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ